Tanbula Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Tanbula Web Uygulaması, Mobil Uygulaması ve hizmetlerinin çevrimdışı destek hizmetleri aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerlidir. Bu sözleşmede bundan sonra Tanbula Web Uygulaması ve Mobil Uygulaması Tanbula olarak anılacaktır. Tanbula; Tanbula Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. şirketinin markasıdır. Tanbula Web Uygulaması, Mobil Uygulaması ve hizmetlerinin çevrimdışı destek hizmetleri aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerlidir. Bu sözleşmede bundan sonra Tanbula Web Uygulaması ve Mobil Uygulaması Tanbula olarak anılacaktır. Tanbula; Tanbula Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. şirketinin markasıdır.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.tanbula.com web sitesinin ve Tanbula mobil uygulamasının (“Tanbula”) kullanımı için Kullanıcı ve/veya Üyeler’in Tanbula Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Tanbula firması”) ile paylaştığı veya Tanbula’nın kullanımı sırasında Tanbula firması tarafından edinilen bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada ayrıca tanım yapılmayan ifadeler ilgili metinlerde tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır.

Tanbula adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, TC numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz, telefon numaranız gibi kişisel bilgileri sağlamanızı isteyebilir. Ayrıca, posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi demografik bilgiler de kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla toplayabilir. Satın alma yapar veya abone olursanız, ödeme hesabı oluşturmak için kullanılacak kredi kartı numaranız ve fatura adresiniz gibi ek bilgiler hiç bir şekilde kayıt altına alınmamaktadır.

Kimlik bilgilerinizin doğrulanması için e-mail, sms gönderebilir. Kimliğinizi doğrulamak ve parolanızı güncellemeye yardımcı olacak soru veya gizli yanıtlar sağlamınızı isteyebilir. Bazı işlevlerimizde ek güvenlik anahtarı isteyebilir ve böyle durumlarda ek bir güvenlik bilgisi oluşturmanızı isteyebilir. Tüm işlemlerinizde kullanmak üzere tüm bilgilerinizi kapsayan benzersiz kimlik numaranızın oluşturulmasını sağlayabilir.

Tanbula, yenilik, güncelleme, size özel mesaj, kampanya, bülten veya ticari bilgilendirmeler için e-posta, sms, Google veya Apple bildirimler gönderebilir. Bu bilgilerin ulaşıp, ulaşmadığı, hangi bağlantılara tıkladığınızı belirlemek için web işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya teknolojiler kullanabilir.

Tanbula, sizlere daha etkin müşteri hizmeti sunma, aynı bilgileri tekrar tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırarak uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, uygulamamızı ve hizmetlerimizi geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme gerçekleştirme ve ilgi ve tercihlerinize uygun olarak uygulamaları özelleştirebilir.

Söz konusu bilgiler Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderimi ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda Şirket’e hizmet sağlayan üçüncü kişilere iletilebilecektir. Ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden ürün ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla iletişime geçilebilecektir.

Size Özel bilgilerinizi, sizlerle iletişim kurmak için de kullanırız. Örneğin tedarikçi veya müşteri ile iletişime geçtiğinizde, adresinize yakın yerlerle ile ilgili ticari kampanyaların bildirilmesinde, ticari ürünlerin satışı vb. durumlarda sizlere e-posta, Google ve Apple bildirimler yollayabiliriz. Söz konusu bilgiler Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderimi ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilir, saklanabilir ve bu kapsamda Tanbula firmasına hizmet sağlayan üçüncü kişilere iletilebilir. Ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden ürün ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla iletişime geçilebilir.

Kim olduğunuzu bilmeden, Tanbula ve hizmetleriyle etkileşiminiz hakkında ek bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler, tarayıcınızın ve akıllı telefonlarınızın türü, işletim sistemi, versiyonu, eklentileri, genişliği, yüksekliği gibi bilgiler de dahil olmak üzere uygulamalarımızın analizi için kullanabilir. Görüntülediğiniz sayfalar, ekranlar, tıkladığınız bağlantılar hakkında bilgi toplamak için çerezler veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Ek olarak, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm Web sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren Web sitesi adresleri gibi bazı standart bilgileri de alabilir.

Tanbula firması, Üyeler ve Kullanıcıların Tanbula’yı kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla üçüncü kişilere iletebilir.

Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site/Mobil uygulamayı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site/Mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar/Üyeler için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Tanbula firması, yukarıdaki hususlara ek olarak Tanbula üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Söz konusu bilgiler Kullanıcı ve/veya Üye ile Tanbula’dan temin ettikleri hizmetlere ilişkin temas kurmak, Kullanıcı ve/veya Üye’nin Site’deki tecrübesini iyileştirmek, mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve kişiye özel hizmetler sunmak amacıyla kullanılabileceği gibi, ilgili kişinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilir. Tanbula firması, bu bilgileri anonimleştirerek gelir elde etme amaçlı başka her türlü faaliyet için de kullanabilir. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere Tanbula’ya erişim sağladığı cihaz ve lokasyon bilgisi ile Site kullanım istatistiklerinin Şirket tarafından saklanıp kullanılabileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini, bu bilgilerin anonim hale getirilerek üçüncü kişilere iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

Tanbula firması ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde bilgileri yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Tanbula firması, Aşağıdaki nedenlerle, iletişimlerinizin içeriği dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgilere erişebilir ve bilgilerinizi açıklayabilir

  1. Yasalara uyma ya da yasal taleplere veya yasal süreçlere yanıt verme
  2. Hizmetleri kullanımınızı yöneten sözleşmelerimizi ve ilkelerimizi uygulamak dahil olmak üzere, Tanbula’nın veya müşterilerinin haklarını ve mülkiyetini koruma
  3. İyi niyet çerçevesinde Tanbula çalışanlarının, müşterilerinin veya kamunun kişisel güvenliğinin korunması için gerekli olduğuna inandığımızda. Kişisel bilgileri, diğer şirketlerle birleşme veya varlıkların satılması gibi müşterek işlemlerin bir parçası olarak ifşa edebilir.

Tanbula’ya bağlı olarak, kişisel bilgilerinizi görüntüleme, değiştirme olanağınız vardır. Bu bilgileri, kullanıcı bilgilerinizle (telefon numaranız ve parola) oturum açarak; Tanbula ile profil sayfasına erişerek, profilinizi güncelleyebilirsiniz..

Tanbula tarafından size verilen kullanıcı adı ve parolanızı gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgiyi başka kimseyle kesinlikle paylaşmayın. Bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşıyorsanız, sonraki kullanıcıların bilgilerinize erişmesini engellemek için hizmeti terk etmeden önce her zaman oturumunuzu kapatmalısınız.

Tanbula sitesi yaş bilgisi topladığında ve kullanıcı 13 yaşın altında olarak yaşını girdiğinde, Tanbula bu kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama, kullanma ve paylaşma konusunda ebeveynlerin iznini gerektirecektir şekilde düzenlenmiştir. kullanıcılar ebeveynlerinin onayı ile Tanbula’yı kullanabilirler.

Tanbula ile ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcı ve/veya Üye’nin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı ve/veya Üye’yi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Tanbula firması, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı ve/veya Üye’nin ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikasında zaman zaman kanunlar, müşterilerimizin görüşleri veya uygulamalarımızın ihtiyaçlarındaki değişiklikler nedeni ile zaman zaman güncelleştirebiliriz. Bu bildirimde veya Tanbula’in kişisel bilgilerinizi kullanma yönteminde somut değişiklikler yapılması durumunda, bu değişiklikleri yapmadan önce herkesin görebileceği bir şekilde uygulamalarında ilanda bulunulacak ya da size doğrudan bir bildirim gönderilecektir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.